Dijagnostika - Ultrazvuk oka

Aparat pomoću koga se mogu izmeriti parametri oka (A scan) i vizuelizovati strukture oka u okolnostima neprovidnih medija oka kao što su katarakta, odn. zamućenje sočiva i hemoftalmus, odn. prisustvo krvi u staklastom telu (B scan).

ultrazvuk oka
ultrazvuk oka