Oboljenja koja lečimo i terapije

Terapije:

Argon laser


ANTI VEGF

 

DIJABETIČNA RETINOPATIJA
 

kao komplikacija dijabetesa, predstavlja jedan od vodećih uzroka trajnog slabljenja oštrine vida i čest uzrok slepila. Kod pacijenata sa nedovoljno regulisanim vrednostima šećera u krvi dolazi do oštećenja krvnih sudova mrežnjače oka. Ova oštećenja ne moraju da daju nikakve tegobe u dužem vremenskom periodu, što nameće izuzetan značaj prevencije, odn. redovnih kontrola oftalmologa. Kada se jave, najčešće tegobe su smanjenje oštrine vida i otežano čitanje, što ukazuje na oštećenje žute mrlje, odn.centralnog vida ili pojava „letećih mušica“ što može da ukaže na postojanje krvarenja na očnom dnu i u staklastom telu. Kod velikog broja pacijenata može se sprečiti značajan gubitak vida ukoliko se lečenje započne na vreme.

Adekvatnom Laser fotokoagulacijom uspostavlja se hemodinamska ravnoteža u predelu žute mrlje i time štiti centralni vid i/ili sprečava njegovo dalje propadanje i suzbija se patološka proliferacija krvnih sudova i time sprečava drastičan gubitak vida zbog krvarenja.

Laser fotokoagulacija se vrši u ambulantnim uslovima, u lokalnoj anesteziji kapima i ne spada u bolne procedure. Primena anti-VEGF inhibitora angiogeneze u vidu injekcija direktno u staklasto telo oka, predstavlja savremenu metodu lečenja, kojom se kod odabranih slučajeva može izbeći vitrektomija, tj. hirurško uklanjanje staklastog tela, kada je to jedina preostala opcija.

 

 

SENILNA DEGENERACIJA ŽUTE MRLJE

je najčešći uzrok bespovratnog gubitka vida kod osoba starijih od 50 god. Bolest se ispoljava zamućenjem centralnog vida, pojavom iskrivljenog ili talasastog vida, kao i problemima u razlikovanju boja. Javlja se u dve forme. “Suva“ forma je najčešća i ispoljava se postepenim i progresivnim pogoršanjem vida koje traje godinama. Lečenje nažalost, nije zadovoljavajuće, a preporučuje se unos antioksidantnih vitamina (vitamin C i E), minerala (Zn i Se) i karotenoida (luteina i zeaksantina) čime se usporava napredovanje bolesti i prelazak u težu,“vlažnu“ formu degeneracije. “Vlažna“ forma daje brži i progresivniji pad vida. Savremeni tretman ove forme degeneracije ali i drugih oboljenja žute mrlje koji su praćeni stvaranjem membrana novoformiranih krvnih sudova je primena anti-VEGF. Lek se ubrizgava putem injekcije u staklasto telo, najcesce u tri doze nakon čega se radi kontrolni OCT snimak, na osnovu koga se precizno vidi efekat terapije, koji je najčešće veoma zadovoljavajući.

 

 

UVEITISI (zapaljenja oka)
 

Uveitisi predstavljaju veliku i raznovrsnu grupu zapaljenskih bolesti oka, koje mogu dovesti do pada vida i uticati na kvalitet života. Kod jedne trećine pacijenata sa uveitisom dolazi do pada vidne oštrine za vreme kliničkog toka bolesti, a takođe mogu biti i uzrok slepila. Trajni gubitak vida moguće je sprečiti efektivnom kontolom zapaljenja adekvatnom terapijom.Tačna dijagnoza je prvi korak. Ova kompleksna grupa oboljenja najčešće se javlja izmedju 20 i 50 godine,kao i kod dece. Mogu zahvatiti jednu,više ili sve strukture oka (prednji,intermedijalni,zadnji i panuveitisi). U odnosu na uzročnike dele se na infektivne, neinfektivne, masquerade stanja koja imitiraju uveitise. Češće su neinfektivne prirode, a prednji uveitisi su najčešća forma bolesti. U značajnom procentu slučajeva su udruženi sa sistemskim bolestima. Toksoplazmoza je najčešći uzrok zadnjeg uveitisa, dok su intermedijalni najčešće idiopatski, a nekada udruženi sa sarkoidozom i multiplom sklerozom. Pored iscrpne anamneze, detaljnog pregleda prednjeg i zadnjeg segmenta (očnog dna), OCT za promene u makuli, potreban je odabir spektra, dodatnih laboratorijskih analiza i dijagnostičkih postupaka. Terapija je vrlo kompleksna od antiinfektivne, preko kortikosteroidne, imunosupresivne i aniVEGF. Važan je odabir prave terapije uz praćenje zapaljenja.

 

 

VASKULITISI  RETINE

Zapaljenjska stanja oka koja zahvataju retinalne krvne sudove.Mogu biti primarna očna oboljenja ili se javljaju u sklopu sistemskih vaskulitisa kao što su Behchetova bolest, sarkoidoza, multipla skleroza, sistemski lupus eritematodes i mnoga druga.

 

 

 

PREVENCIJA NASTANKA ABLACIJE RETINE
 

Ablacija retine je odvajanje senzorne retine subretinalnom tečnošću i često nastaje prethodnom pojavom rascepa odn. rupture (rupe) mrežnjače. Klasični, opominjući simptomi su pojava svetlucanja, plovećih zamućenja i na kraju defekta u vidnom polju. Rupture retine se češće javljaju kod pacijenata kod kojih je prethodno operisana katarkta, koji su miopi (kratkovidi), kao i kod onih koji u porodici imaju slučajeve sa ablacijom retine. Profilaksa na vreme prepoznatih ruptura mrežnjače vrši se laser fotokoagulacijom oko rupture, čime se obezbeđuje da se ruptura zatvori. Tretman se obavlja ambulantno,u lokalnoj anesteziji kapima. Pacijentima se savetuje izbegavanje fizičkih napora u narednih 7 dana.

 

Terapija
 

Argon laser
Za fotokoagulaciju retine kod dijabetične retinopatije, vaskularnih bolesti retine kao i za prevenciju nastanka ablacije retine. Tretman se obavlja ambulantno, u lokalnoj anesteziji kapima. Pacijentima se savetuje izbegavanje fizičkih napora u narednih 7 dana.

 

ANTI VEGF

Najsavremenija terapija u lečenju vlažne forme senilne degeneracije žute mrlje, vaskularnih bolesti retine (dijabetična retinopatija, venske okuzije), kao i edema žute mrlje i neovaskularizacije retine različite etiologije. Nakon lokalne anestezije kapima, lek se ubrizgava putem injekcije, direktno u staklasto telo. Uobičajeno se daju tri doze leka u razmaku od mesec dana.