Naš tim

Prof. dr Dragana Kovačević-Pavićević sa timom kliničkih oftalmologa.

Ona je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Klinici za Očne bolesti KCS radi od 1976. godine. Ima bogato kliničko iskustvo, naročito iz oblasti zapaljenja oka, uveitisa. Šef je odeljenja za uveitise. Član je Evropskog udruženja oftalmologa za retinu; član je udruženja oftalmologa Srbije.

 

Magistrirala je i doktorirala iz oblasti uveitisa. Autor je 150 stručnih radova i publikacija iz oblasti zapaljenja oka, kako odraslih, tako i dece. 

Profesor Univerziteta Miroslav S. Kovačević,dr sci, neuropsihijatar. Rodonačelnik Urgentne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i jedan od osnivača Urgentnog centra.

Glavni i odgovorni urednik tri knjige-udžbenika iz Urgentne medicine i autor više od 300 stručnih i naučnih publikacija iz oblasti cerebrovaskularnih bolesti mozga, glavobolja (i migrena), oštećenja perifernog nervnog sistema, degenerativnih oboljenja kičmenog stuba i drugih bolesti centralnog nervnog sistema.

Doc. dr Igor Kovačević, specijalista oftalmologije, Docent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Rođen je u Beogradu 1976. godine.

Doc. dr Igor Kovačević je zaposlen na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije na odeljenju za traumu i vitreoretinalnu hirurgiju, a od 2017. godine vrši funkciju načelnika tog odeljenja.

 

Od 2007. godine radi u Specijalnoj oftalmološkoj bolnici Sjaj.

 

Uža specijalnost su mu klasične operacije ablacije retine („skleral buckling“) i pars plana vitrektomije (kod ablacija retine, proliferativne dijabetične retinopatije, hemoftalmusa različite etiologije, endoftalmitisa, različitih trauma oka sa ili bez prisutnog stranog tela u oku, nakon komplikacija operacija katarakte sa potonulim prirodnim ili implantiranim sočivom).

Bavi se hirurgijom katarakte, povredama oka kao i laser fotokoagulacijom kod različitih patoloških promena na očnom dnu.

Jedan je od hirurga koji obavlja najveći broj vitreoretinalnih operacija u zemlji.

 

Dr Marijana Kovačevićspecijalista oftalmologije.

Medicinski fakultet i specijalizaciju je završila u Beogradu.

Ima dugogodišnje iskustvo u oblasti opšte oftalmologije, razrokosti i slabovidosti kod dece, kontaktnih sočiva.

Bavi se i ultrazvučnom dijagnostikom oboljenja oka.

Zaposlena je u kabinetu za neurooftalmologiju Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu.

Dr Aleksandar Gaković

Specijalista oftalmologije

Rođen 1973.godine u Beogradu.

Medicinski fakultet i specijalizaciju iz oftalmologije završio u Beogradu.

Observership u Los Anđelesu (USC) i u Londonu ( Moorfields Eye hospital).

Od 2000.godine radi na očnoj klinicu KCS, a od 2016. godine šef je odeljenja za katarakte

Bavi se operacijama katarakte i prednjeg segmenta oka, kao i estetskim operacijama kapaka.
Član je Američkog udruženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju.

Mr sci. med. dr  Zora Stanković

Specijalista oftalmologije

Magistar medicinskih nauka Univerziteta u Beogradu. Magistarska teza: Uticaj operacije katarakte na očni pritisak.

Od 2000. godine radi na Očnoj klinici KCS, od 2005. do 2010. god. na odeljenju za uveitise, a od  2010. god. na odseku za hirurgiju katarakte.

Bavi se operacijama katarakte (fakoemulzifikacija, MICS tehnika) ;operacijama komplikovanih katarakti kod očiju obolelih od: glaukoma (simplex, kapsularni, angularni, posle YAG iridotomije i operacije glaukoma), dijabetesa (posle laser fotokoagulacije – LFC), visoke miopije, operisanih od ablacije retine i pars plana vitrektomije, uveitisa, Sy PEX,  kod psihijatrijskih bolesnika.

Učestvuje na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima i naučnim skupovima iz oblasti oftalmologije, kao i stručnim sastancima i kliničkim seminarima oftalmologa Srbije.

_M5_9477111.jpg

Dr Goran Damjanović je specijalista oftalmologije.

Specijalizaciju završio na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije gde je stalno zaposlen.

Završio je Akademske specijalističke studije iz oblasti kliničke i primenjene anatomije.

Iz domena prednjeg segmenta oka obavlja sledeće operacije:

  • Hirurgija svih oblika katarakte

  • Sekundarna ugradnja intraokularnih sočiva ( skleralna fiksacija i fiksacija sočiva za dužicu).

  • Hirurško rešavanje povreda oka i stanja nakon povreda oka.

  • Prednja vitrektomija

 

Iz domena vitreoretinalne hirurgije (zadnjeg segmenta oka) obavlja sledeće operacije:

  • Klasične operacije ablacije retine (scleral buckling)

  • Vitrektomije kod različitih oboljenja oka

  • Intravitrealna aplikacija AntiVegf terapije

  • Laserfotokoagulacija promena na očnom dnu različite etiologije

Redovni je učesnik domaćih i stranih oftalmoloških kongresa.

Dr Bojan Kalezić je specijalista medikal retine sa 10 godina profesionalnog specijalističkog iskustva u dijagnostici, medikamentoznom lečenju i laser intervencijama očnog dna.

Oblasti uže specijalnosti su promene od dijabeta, vaskularne okluzije, senilna degeneracija žute mrlje i druge promene na očnom dnu. Na godišnjem nivou obavi oko 5.000 pregleda i intervencija. Član je Evropskog društva specijalista za retinu (EURETINA).

Osnovne i specijalističke studije je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom specijalističkih studija, aktivno je učestvovao na domaćim kongresima, kao specijalizant boravio na katedri za oftalmologiju Univerziteta u Lakvili u italiji, a kao specijalista boravio na oftalmološkom odeljenju Univerzitetske bolnice u Manhajmu u Nemačkoj.

Autor je i koautor više radova i postera izlaganih na inostranim i domaćim kongresima, kao i nekoliko radova objavljenih u stranim naučnim časopisima.

Govori tečno engleski i italijanski jezik, a služi se nemačkim. . 

Ass. dr Jelena Karadžić je specijalista oftalmologije stalno zaposlena na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije na odeljenju Medical retine.  Bavi se dijagnostikom i lečenjem dijabetičke retinopatije, bolesti žute mrlje (makule), vaskularnih bolesti retine i drugih promena na očnom dnu. Vrši laser fotokoagulaciju različitih patoloških promena na očnom dnu, intravitrealnu aplikaciju lekova ( anti VEGF injekcija, kortikosteroida) kao i klasičnu operaciju ablacije retine (“scleral buckling”).      

Iz oblasti medical retine i vitreoretinalne hirurgije usavršavala se u Moorfields Eye Hospital u Londonu, potom u Strazburgu, Lajpcigu. Redovno učestvuje na domaćim i stranim oftalmološkim kongresima. Autor i koautor je u više naučnih i stručnih radova iz oblasti kojom se bavi.          

Asistent je na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Član je Evropskog društva specijalista za retinu (EURETINA).

Dr Jasmina Jakšić je specijalista oftalmologije od 2000. god.     

Zaposlena je na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Srbije na odeljenju Medical retine. 

Ima dugogodišnje kliničko iskustvo. Bavi se vaskularnim oboljenjima retine, dijabetičnom retinopatijom, bolestima makule zute mrlje, laserfotokoagulacijom, intravitrealnom terapijom.

Redovan je član udruzenja oftalmologa Srbije, evropskog udruženja retinologa Euretina.

Aktivno učestvuje na domaćim i Evropskim kongresima (autor i koautor u medicinskim radovima).

Stanka Dujanović je završila srednju medicinsku školu sa zvanjem medicinske sestre-tehničar. Radno iskustvo je stekla u KBC Virovitica, na odeljenjima interne medicine, intenzivne nege, hirurgije, neurologije.

Zaposlena je u Oftalmološkoj ordinaciji Kovačević na radnom mestu medicinske sestre od samog osnivanja.