Dijagnostika - Kompjuterizovano vidno polje

Jednostavan pregled kojim se otkrivaju defekti u vidnom polju čak i u najranijoj fazi oštećenja očnog živca, kada pacijenti nemaju nikakvih subjektivnih smetnji.
Deo je osnovne dijagnostike kao i praćenja efekta terapije kod glaukoma (povišenog očnog pritiska), teškog oboljenja oka koje dovodi do trajnog oštećenja vida i slepila ukoliko se ne otkrije na vreme i ne leči pravilno.
Ovaj pregled ima veliku ulogu i u neurološkim i neurooftalmoloskim ispitivanjima jer se kod određenih neuroloških oboljenja javljaju ispadi u vidnom polju, često i kao njihov prvi znak. Takođe, ti ispadi po svojim karakteristikama mogu da ukažu na lokalizaciju patološkog procesa u mozgu.