Dijagnostika

SPECIJALISTIČKI OFTALMOLOŠKI PREGLED

 

ISPITIVANJE OŠTRINE VIDA I ODREĐIVANJE DIOPTRIJE
 

PROPISIVANJE  NAOČARA I SOČIVA
 

DIJAGNOSTIKOVANJE I LEČENJE BOLESTI OKA
 

PREGLED PREDNJEG SEGMENTA OKA NA BIOMIKROSKOPU
 

PREGLED OČNOG DNA DIREKTNOM I INDIREKTNOM OFTALMOSKOPIJOM
 

PREGLED GOLDMANOVIM STAKLOM SA TRI OGLEDALA
 

MERENJE OČNOG PRITISKA

APLANACIONOM TONOMETRIJOM

GONIOSKOPIJA
 

PREGLED KOMORNOG UGLA
 

SPECIJALISTIČKI STRABOLOŠKI PREGLEDI
 

PREGLED RAZROKOSTI
 

ODREĐIVANJE KVALITETA SUZA, TESTOVI ZA SUVO OKO
 

KOMPJUTERIZOVANO ODREĐIVANJE ŠIRINE VIDNOG POLJA

SUBSPECIJALISTIČKI PREGLEDI

 

 

ZAPALJENJA PREDNJEG SEGMENTA OKA (KERATOUVEITISI, SKLERITISI)
 

ZAPALJENJA ZADNJEG SEGMENTA OKA (HORIORETINITISI) UVEITISI (CENTAR ZA UVEITISE)
 

ABLACIJA RETINE, POVREDE OKA
 

PROMENE NA OČIMA KOD ŠEĆERNE BOLESTI (DIJABETIČNA RETINOPATIJA)
 

VASKULARNE BOLESTI RETINE, MAKULE I VIDNOG ŽIVCA (VENSKE I ARTERIJSKE OKLUZIJE I DR.)
 

DEGENERATIVNE I DISTROFIJSKE PROMENE NA OČNOM DNU (RETINE I ŽUTE MRLJE)
 

OČNE MANIFESTACIJE SISTEMSKIH BOLESTI
 

BOLESTI VIDNOG ŽIVCA
 

NEUROOFTALMOLOŠKE BOLESTI
 

KONSULTATIVNI NEUROLOŠKI

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI