ARGON LASER  
OCT  
KOMPJUTERIZOVANO VIDNO POLJE
ULTRAZVUK OKA

ORDINACIJA SA NAJSAVREMENIJIM APARATIMA 
ZA DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU

  • Facebook Social Icon