ARGON LASER  
OCT  
KOMPJUTERIZOVANO VIDNO POLJE
ULTRAZVUK OKA

ORDINACIJA SA NAJSAVREMENIJIM APARATIMA 
ZA DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU

Tagovi:
refrakcija dioptrija // zakrivljenost rožnjače  // pregled prednjeg i zadnjeg segmenta oka // stereoskopsko posmatranje oka  //  OPTIČKA KOHERENTNA TOMOGRAFIJA // OCT // sagledavanje stanja žute mrlje i očnog živca  // unutrašnji slojevi oka kroz poprečne preseke visoke rezolucije  //  zapaljenje, ruptura ili membrana u oblasti žute mrlje // dijabetična makulopatija // okluzija krvnih sudova retine // KOMPJUTERIZOVANO VIDNO POLJE // defekti u vidnom polju // oštećenja očnog živca // glaukom // neurološka i neurooftalmološka ispitivanja //  ULTRAZVUK OKA // merenje parametra oka // A scan // i vizuelizacija strukture oka u okolnostima neprovidna medija oka //  katarakta // zamućenje sočiva // hemoftalmus // prisustvo krvi u staklastom telu // B scan // ISHIHARA TEST //  utvrđivanje oštećenja kolornog vida // traume oka // degeneracija retine // degeneracija žute mrlje // zapaljenja očnog živca // DIGITALNI // astigmatizam // ARGON LASER //  fotokoagulacija retine // dijabetična retinopatija // vaskularne bolesti retine // prevencija nastanka ablacije retine // ablacije retine // ANTI VEGF //  lečenje vlažne forme senilne degeneracije žute mrlje // vaskularne bolesti retine // dijabetična retinopatija // venske okuzije //  edem žute mrlje // neovaskularizacija retine različite etiologije //   subspecijalisti za određene oftalmološke bolesti //  zapaljenja oka // uveitis // bolesti retine i žute mrlje // vitreoretinalne bolesti // ablacija retine // degeneracije žute mrlje // šećerna bolest // diabetes mellitus // katarakta // povišen očni pritisak // glaukom //  razrokost // strabizam //  kompletni specijalistički oftalmološki pregledi// neurološki konsultativni pregledi // maloprodaja i ugradnja optičkih proizvoda //  ISPITIVANJE OŠTRINE VIDA I ODREĐIVANJE DIOPTRIJE // PREPISIVANJE NAOČARA I SOČIVADIJAGNOSTIKOVANJE I LEČENJE BOLESTI OKA // PREGLED PREDNJEG SEGMENTA OKA NA BIOMIKROSKOPU // PREGLED OČNOG DNA DIREKTNOM I INDIREKTNOM OFTALMOSKOPIJOM // PREGLED GOLDMANOVIM STAKLOM SA TRI OGLEDALA // MERENJE OČNOG PRITISKA APLANACIONOM TONOMETRIJOM  // PREGLED KOMORNOG UGLA // SPECIJALISTIČKI STRABOLOŠKI PREGLEDI // PREGLED RAZROKOSTI // ODREĐIVANJE KVALITETA SUZA // TESTOVI ZA SUVO OKO /// KOMPJUTERIZOVANO ODREĐIVANJE ŠIRINE VIDNOG POLJA // ZAPALJENJA PREDNJEG SEGMENTA OKA //  KERATOUVEITISI //  SKLERITISI // ZAPALJENJA ZADNJEG SEGMENTA OKA  //  HORIORETINITISI // UVEITISI // CENTAR ZA UVEITISE // ABLACIJA RETINE // POVREDE OKA // PROMENE NA OČIMA KOD ŠEĆERNE BOLESTI  // DIJABETIČNA RETINOPATIJA // VASKULARNE BOLESTI RETINE // VASKULARNE BOLESTI MAKULE // VASKULARNE BOLESTI VIDNOG ŽIVCA // VENSKE I ARTERIJSKE OKLUZIJE // DEGENERATIVNE I DISTROFIJSKE PROMENE NA OČNOM DNU (RETINE I ŽUTE MRLJE) // OČNE MANIFESTACIJE SISTEMSKIH BOLESTI // BOLESTI VIDNOG ŽIVCA // NEUROOFTALMOLOŠKE BOLESTI // KONSULTATIVNI NEUROLOŠKI SPECIJALISTIČKI PREGLEDI// Dr Igor Kovačević // Dr Marijana Kovačević // Prof. dr Dragana Kovačević//Prof. dr Miroslav Kovačević // Dr Aleksandar Gaković // Dr Zora Stanković // Dr Bojan Kalezić // Dr Jelena Karadžić // Dr Jasmina Jakšić // 

G

(lAUTOKERATOREFRAKTOMETAR Aparat za određivanje refrakcije (dioptrije) oka i zakrivljenosti rožnjače.Velika preciznost i mogućnost višestrukog automatskog merenja. Kratkotrajno i komforno za pacijenta.BIOMIKROSKOP SA PROCEPNOM LAMPOM Aparat za pregled prednjeg i zadnjeg segmenta oka, stereoskopsko posmatranje oka pod velikim uvećanjima.OPTIČKA KOHERENTNA TOMOGRAFIJA (OCT)Suverena metoda u sagledavanju stanja žute mrlje i očnog živca, kao i praćenja efekta terapije kod oboljenja istih. Na snimku su izuzetno precizno predstavljeni unutrašnji slojevi oka kroz poprečne preseke visoke rezolucije. Indikovana je kod oboljenja različite etiologije kod kojih postoji zapaljenje, otok, ruptura ili membrana u oblasti žute mrlje, kod dijabetične makulopatije, okluzija krvnih sudova retine itd.KOMPJUTERIZOVANO VIDNO POLJE Jednostavan pregled kojim se otkrivaju defekti u vidnom polju čak i u najranijoj fazi oštećenja očnog živca, kada pacijenti nemaju nikakvih subjektivnih smetnji. Deo je osnovne dijagnostike kao i praćenja efekta terapije kod glaukoma (povišenog očnog pritiska), teškog oboljenja oka koje dovodi do trajnog oštećenja vida i slepila ukoliko se ne otkrije na vreme i ne leči pravilno.Ovaj pregled ima veliku ulogu i u neurološkim i neurooftalmoloskim ispitivanjima jer se kod određenih neuroloških oboljenja javljaju ispadi u vidnom polju, često i kao njihov prvi znak. Takođe, ti ispadi po svojim karakteristikama mogu da ukažu na lokalizaciju patološkog procesa u mozgu.ULTRAZVUK OKA Aparat pomoću koga se mogu izmeriti parametri oka (A scan) i vizuelizovati strukture oka u okolnostima neprovidnih medija oka kao što su katarakta, odn. zamućenje sočiva i hemoftalmus, odn. prisustvo krvi u staklastom telu (B scan).ISHIHARA TEST Je test za utvrđivanje oštećenja kolornog vida koje, osim u slučajevima kada je urođeno kao posledica genskih mutacija, može nastati i u toku života, kao posledica traume oka, izlaganja UV zracima, degeneracije retine, degeneracije žute mrlje a javlja se i kod zapaljenja očnog živca, često i kao jedan od glavnih simptoma. DIGITALNI FOKOMETAR Uređaj za precizno utvrđivanje dioptrijske jačine naočara, proveru centriranja dioptrijaskih stakala i osi cilindara kod astigmatizma.ARGON LASER Za fotokoagulaciju retine kod dijabetične retinopatije, vaskularnih bolesti retine kao i za prevenciju nastanka ablacije retine. Tretman se obavlja ambulantno, u lokalnoj anesteziji kapima. Pacijentima se savetuje izbegavanje fizičkih napora u narednih 7 dana. ANTI VEGF Najsavremenija terapija u lečenju vlažne forme senilne degeneracije žute mrlje, vaskularnih bolesti retine (dijabetična retinopatija, venske okuzije), kao i edema žute mrlje i neovaskularizacije retine različite etiologije. Nakon lokalne anestezije kapima, lek se ubrizgava putem injekcije, direktno u staklasto telo. Uobičajeno se daju tri doze leka u razmaku od mesec dana. Oftalmološka ordinacija KOVAČEVIĆ i optika SJAJ osnovane su 1998. godine u Beogradu. Nalaze se u centru grada na Cvetnom trgu, blizu Slavije i Beograđanke.Preglede obavlja tim profesora i lekara sa Klinike za očne bolesti Kliničkog centra Srbije, koji su subspecijalisti za određene oftalmološke bolesti: zapaljenja oka (uveitise), bolesti retine i žute mrlje (vitreoretinalne bolesti, ablacije retine, degeneracije žute mrlje), šećernu bolest (diabetes mellitus), kataraktu, povišen očni pritisak (glaukom), razrokost (strabizam). Poseduju veliko iskustvo u kliničkom i hirurškom radu na Očnoj Klinici u KCS u Beogradu.Delokrug rada čine kompletni specijalistički oftalmološki pregledi, neurološki konsultativni pregledi, maloprodaja i ugradnja optičkih proizvoda.Prof. dr Dragana Kovačević-Pavićević sa timom kliničkih oftalmologa. Ona je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Klinici za Očne bolesti KCS radi od 1976. godine. Ima bogato kliničko iskustvo, naročito iz oblasti zapaljenja oka, uveitisa. Šef je odeljenja za uveitise. Član je Evropskog udruženja oftalmologa za retinu; član je udruženja oftalmologa Srbije. Magistrirala je i doktorirala iz oblasti uveitisa. Autor je 150 stručnih radova i publikacija iz oblasti zapaljenja oka, kako odraslih, tako i dece. Dr Igor Kovačević je specijalista oftalmologije u oblasti vitreoretinalne hirurgije. Asistent je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, doktorirao je iz oblasti hirurgije ablacije retine.Jedan je od hirurga koji obavlja najveći broj vitreoretinalnih operacija u zemlji.Uža specijalnost su mu klasične operacije ablacije retine („skleral buckling“) ipars plana vitrektomije (kod ablacija retine, proliferativne dijabetične retinopatije, hemoftalmusa različite etiologije, endoftalmitisa, različitih trauma oka sa ili bez prisutnog stranog tela u oku, kod komplikacija operacija katarakte sa potonulim prirodnim ili implantiranim sočivom). Bavi se i hirurgijom katarakte, saniranjem povreda oka, a takođe i laser fotokoagulacijom kod različitih patoloških promena na očnom dnu.Dr Marijana Kovačević - specijalista oftalmologije u oblasti opšte oftalmologije, razrokosti i slabovidosti kod dece, kontaktnih sočiva .Zaposlena je u kabinetu za neurooftalmologiju Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu.Dr. Bojan Kalezić je specijalista medikal retine sa 10 godina profesionalnog specijalističkog iskustva u dijagnostici, medikamentoznom lečenju i laser intervencijama očnog dna.Oblasti uže specijalnosti su promene od dijabeta, vaskularne okluzije, senilna degeneracija žute mrlje i druge promene na očnom dnu. Na godišnjem nivou obavi oko 5.000 pregleda i intervencija. Član je Evropskog društva specijalista za retinu (EURETINA).Osnovne i specijalističke studije je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.Tokom specijalističkih studija, aktivno je učestvovao na domaćim kongresima, kao specijalizant boravio na katedri za oftalmologiju Univerziteta u Lakvili u italiji, a kao specijalista boravio na oftalmološkom odeljenju Univerzitetske bolnice u Manhajmu u Nemačkoj.Autor je i koautor više radova i postera izlaganih na inostranim i domaćim kongresima, kao i nekoliko radova objavljenih u stranim naučnim časopisima.Profesor Univerziteta Miroslav S. Kovačević,dr si, neuropsihijatar.Rodonačelnik Urgentne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i jedan od osnivača Urgentnog centra. Glavni i odgovorni urednik tri knjige-udžbenika iz Urgentne medicine i autor više od 300 stručnih i naučnih publikacija iz oblasti cerebrovaskularnih bolesti mozga, glavobolja (i migrena), oštećenja perifernog nervnog sistema, degenerativnih oboljenja kičmenog stuba i drugih bolesti centralnog nervnog sistema.Dioptrijaska stakla i plastika renomiranih proizvođača ( Essilor, Hoya, Zeiss..)Kontaktna sočiva za korekciu kratkovidosti, dalekovidosti, astigmatizma.., mediciska sočiva, kod određenih patoloških stanja na rožnjači, estetska, odn. sočiva u boji.Rastvori za održavanje kontaktnih sočiva Dioptrijski i sunčani okviri ( Ray Ban, Vogue, Guess, Gant, Silhuette..)SPECIJALISTIČKI OFTALMOLOŠKI PREGLED ISPITIVANJE OŠTRINE VIDA I ODREĐIVANJE DIOPTRIJEPREPISIVANJE NAOČARA I SOČIVA DIJAGNOSTIKOVANJE I LEČENJE BOLESTI OKA PREGLED PREDNJEG SEGMENTA OKA NA BIOMIKROSKOPU PREGLED OČNOG DNA DIREKTNOM I INDIREKTNOM OFTALMOSKOPIJOM PREGLED GOLDMANOVIM STAKLOM SA TRI OGLEDALA MERENJE OČNOG PRITISKA APLANACIONOM TONOMETRIJOM GONIOSKOPIJA PREGLED KOMORNOG UGLA SPECIJALISTIČKI STRABOLOŠKI PREGLEDI PREGLED RAZROKOSTI ODREĐIVANJE KVALITETA SUZA, TESTOVI ZA SUVO OKO KOMPJUTERIZOVANO ODREĐIVANJE ŠIRINE VIDNOG POLJA SUBSPECIJALISTIČKI PREGLEDI ZAPALJENJA PREDNJEG SEGMENTA OKA (KERATOUVEITISI, SKLERITISI) ZAPALJENJA ZADNJEG SEGMENTA OKA (HORIORETINITISI) UVEITISI (CENTAR ZA UVEITISE) ABLACIJA RETINE, POVREDE OKA PROMENE NA OČIMA KOD ŠEĆERNE BOLESTI (DIJABETIČNA RETINOPATIJA) VASKULARNEBOLESTI RETINE, MAKULE I VIDNOG ŽIVCA (VENSKE I ARTERIJSKE OKLUZIJE I DR.) DEGENERATIVNE I DISTROFIJSKE PROMENE NA OČNOM DNU (RETINE I ŽUTE MRLJE) OČNE MANIFESTACIJE SISTEMSKIH BOLESTI BOLESTI VIDNOG ŽIVCA NEUROOFTALMOLOŠKE BOLESTI KONSULTATIVNI NEUROLOŠKI SPECIJALISTIČKI PREGLEDIDIJABETIČNA RETINOPATIJAkao komplikacija dijabetesa, predstavlja jedan od vodećih uzroka trajnog slabljenja oštrine vida i čest uzrok slepila. Kod pacijenata sa nedovoljno regulisanim vrednostima šećera u krvi dolazi do oštećenja krvnih sudova mrežnjače oka. Ova oštećenja ne moraju da daju nikakve tegobe u dužem vremenskom periodu, što nameće izuzetan značaj prevencije, odn. redovnih kontrola oftalmologa. Kada se jave, najčešće tegobe su smanjenje oštrine vida i otežano čitanje, što ukazuje na oštećenje žute mrlje, odn.centralnog vida ili pojava „letećih mušica“ što može da ukaže na postojanje krvarenja na očnom dnu i u staklastom telu. Kod velikog broja pacijenata može se sprečiti značajan gubitak vida ukoliko se lečenje započne na vreme.Adekvatnom Laser fotokoagulacijom uspostavlja se hemodinamska ravnoteža u predelu žute mrlje i time štiti centralni vid i/ili sprečava njegovo dalje propadanje i suzbija se patološka proliferacija krvnih sudova i time sprečava drastičan gubitak vida zbog krvarenja.Laser fotokoagulacija se vrši u ambulantnim uslovima, u lokalnoj anesteziji kapima i ne spada u bolne procedure. Primena anti-VEGF inhibitora angiogeneze u vidu injekcija direktno u staklasto telo oka, predstavlja savremenu metodu lečenja, kojom se kod odabranih slučajeva može izbeći vitrektomija, tj. hirurško uklanjanje staklastog tela, kada je to jedina preostala opcija.SENILNA DEGENERACIJA ŽUTE MRLJEje najčešći uzrok bespovratnog gubitka vida kod osoba starijih od 50 god. Bolest se ispoljava zamućenjem centralnog vida, pojavom iskrivljenog ili talasastog vida, kao i problemima u razlikovanju boja. Javlja se u dve forme. “Suva“ forma je najčešća i ispoljava se postepenim i progresivnim pogoršanjem vida koje traje godinama. Lečenje nažalost, nije zadovoljavajuće, a preporučuje se unos antioksidantnih vitamina (vitamin C i E), minerala (Zn i Se) i karotenoida (luteina i zeaksantina) čime se usporava napredovanje bolesti i prelazak u težu,“vlažnu“ formu degeneracije. “Vlažna“ forma daje brži i progresivniji pad vida.Savremeni tretman ove forme degeneracije ali i drugih oboljenja žute mrlje koji su praćeni stvaranjem membrana novoformiranih krvnih sudova je primena anti-VEGF. Lek se ubrizgava putem injekcije u staklasto telo, najcesce u tri doze nakon čega se radi kontrolni OCT snimak, na osnovu koga se precizno vidi efekat terapije, koji je najčešće veoma zadovoljavajući.UVEITISI (zapaljenja oka)Uveitisi predstavljaju veliku i raznovrsnu grupu zapaljenskih bolesti oka, koje mogu dovesti do pada vida i uticati na kvalitet života. Kod jedne trećine pacijenata sa uveitisom dolazi do pada vidne oštrine za vreme kliničkog toka bolesti, a takođe mogu biti i uzrok slepila. Trajni gubitak vida moguće je sprečiti efektivnom kontolom zapaljenja adekvatnom terapijom.Tačna dijagnoza je prvi korak.Ova kompleksna grupa oboljenja najčešće se javlja izmedju 20 i 50 godine,kao i kod dece.Mogu zahvatiti jednu,više ili sve strukture oka (prednji,intermedijalni,zadnji i panuveitisi).U odnosu na uzročnike dele se na infektivne, neinfektivne, masquerade stanja koja imitiraju uveitise. Češće su neinfektivne prirode, a prednji uveitisi su najčešća forma bolesti. U značajnom procentu slučajeva su udruženi sa sistemskim bolestima. Toksoplazmoza je najčešći uzrok zadnjeg uveitisa, dok su intermedijalni najčešće idiopatski, a nekada udruženi sa sarkoidozom i multiplom sklerozom.Pored iscrpne anamneze, detaljnog pregleda pnjeg i zadnjeg segmenta (očnog dna), OCT za promene u makuli, potreban je odabir spektra, dodatnih laboratorijskih analiza i dijagnostičkih postupaka.Terapija je vrlo kompleksna od antiinfektivne, preko kortikosteroidne, imunosupresivne i aniVEGF. Važan je odabir prave terapije uz praćenje zapaljenja PREVENCIJA NASTANKA ABLACIJE RETINEAblacija retine je odvajanje senzorne retine ubretinalnom tečnošću i često nastaje prethodnom pojmoom rascepa odn. rupture (rupe) mrežnjače. Klasični, opominjući simptomi su pojava svetlucanja, plovećih zamućenja i na kraju defekta u vidnom polju. Rupture retine se češće javljaju kod pacijenata kod kojih je prethodno operisana katarkta, koji su miopi (kratkovidi), kao i kod onih koji u porodici imaju slučajeve sa ablacijom retine.Profilaksa na vreme prepoznatih ruptura mrežnjače vrši se laser fotokoagulacijom oko rupture, čime se obezbeđuje da se ruptura zatvori. Tretman se obavlja ambulantno,u lokalnoj anesteziji kapima. Pacijentima se savetuje izbegavanje fizičkih napora u narednih 7 dana. (? )

 

Disclamer: 
Fotografije 

  • Facebook Social Icon